Ирэх оноос нийгмийн даатгалын болон тэтгэврийн дэвтрийг ашигладаггүй болно

 Ирэх оноос нийгмийн даатгалын болон тэтгэврийн дэвтрийг ашигладаггүй болно

Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх анхан шатны бүртгэлийн маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн боловсруулахаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Үндэсний статистикийн хорооны хамтарсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн ажиллаж байгаа юм байна.

Маягтыг шинэчлэн баталснаар нийгмийн даатгалын дэвтрийг 2021 оноос эхлэн цахимжуулж, дэвтэрт бичилт хийлгэх шаардлагагүй болох ажээ. Мөн тэтгэврийн дэвтрийг 2021 оноос эхлэн олгохгүй. Тэтгэвэр авагчид тэтгэврийн мэдээллийг цахимаар хүргүүлэх, хүсвэл тогтоолтын хуудсыг хэвлэж өгдөг болгохоор ажиллаж байгаа тухай ХНХЯ-наас мэдээлжээ.

 Маягтыг шинэчлэн баталснаар:

  • Нийгмийн даатгалын дэвтрийг 2021 оноос эхлэн цахимжуулж, дэвтэрт бичилт хийж, баталгаажуулдаг механик ажлыг халж, ажил олгогчийн санхүүгийн болон нийгмийн даатгалын байцаагч, ажилтны ажлын ачааллыг бууруулах 
  • Даатгуулагч шимтгэл төлөлтийн болон бусад мэдээллээ цахимаар тухай бүр хянах
  • Тэтгэврийн дэвтрийг 2021 оноос эхлэн олгохгүй ба тэтгэвэр авагчид тэтгэврийн мэдээллийг цахимаар хүргүүлэх, хүсвэл тогтоолтын хуудсыг хэвлэж өгөх
  • Нийгмийн даатгалын бусад үйлчилгээг цахимжуулах боломж бүрдэх юм байна.

Эх сурвалж: ikon.mn

Digiqole ad

AndNews

1 Comment

  • Rattling instructive and good bodily structure of content material, now that’s user genial (:.

Leave a Reply

Your email address will not be published.