ИНФОГРАФИК: Сүүлийн 30 жилд харилцаа холбоо хэрхэн өргөжив

 ИНФОГРАФИК: Сүүлийн 30 жилд харилцаа холбоо хэрхэн өргөжив

Манай улсын харилцаа холбооны салбар сүүлийн 30 жилд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг инфографикаар хүргэж байна.

Харилцаа холбооны үйлчилгээний орлого:

1990 онд 236.9 сая байсан бол
2019 онд 1 196 307.8 сая төгрөг болжээ.
Суурин утасны цэг

1990 онд 66.4 мянга,
2019 онд 355.1 мянга болж
Шугамын радио цэг

1990 онд 443.2 мянган ширхэг байсан бол
2019 онд 53.9 мянган ширхэг болж буурчээ.
Кабелийн телевиз хэрэглэгчид

2001 онд 40.6 мянга байсан бол
2019 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 820.7 мянган хүн болжээ.

Эх сурвалж: gogo.mn

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Digiqole ad

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.